Vyhláška ze dne 17.5.1952 o úplatách za strojové zemědělské práce prováděné strojními a traktorovými stanicemi

17.5.1952 | Sbírka:  114/1952 Ú.l. | Částka:  63/1952ASPI