Vyhláška ze dne 17.5.1952, kterou se mění a doplňuje vyhláška o úplatách za provádění postřiků ovocných stromů a keřů a o povinnosti držitelů ovocných sadů

17.5.1952 | Sbírka:  115/1952 Ú.l. | Částka:  63/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
Aktivní derogace: 205/1951 Ú.l.I
Pasivní derogace: 138/1955 Ú.l.