Nařízení ze dne 23.6.1953 o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol

21.7.1953 | Sbírka:  56/1953 Sb. | Částka:  33/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 20/1952 Sb.
Pasivní derogace: 24/1959 Sb., 70/1958 Sb.
56/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. června 1953
o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol.
Změna: 70/1958 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
(1) Ustanovení vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol se vztahují i na absolventy vysokých škol universitních, škol pedagogických, vyšších a vysokých škol pedagogických.
(2) Ustanovení vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol se nevztahují na absolventy škol zdravotnických, sociálních, na absolventy škol uměleckého směru, na absolventy fakult bohosloveckých a škol vojenských.
§ 2
zrušen
§ 3
(1) Ústřední úřady, do jejichž oboru působnosti patří příslušné školy, vydají v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení.
(2) Ministři vysokých škol, školství a osvěty, zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu se zmocňují, aby určili, že na některých školách, spadajících do jejich oboru působnosti, po případě na jejich odděleních nebo oborech se vztahují ustanovení tohoto nařízení teprve na absolventy, po případě studenty (žáky) pozdějších školních roků.
§ 4
Ustanovení § 5 vládního nařízení č. 20/1952 Sb. se zrušuje.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vysokých škol, školství a osvěty, zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Ďuriš v.r.
Nepomucký v.r.
Sýkora v.r.
Štoll v.r.