Nařízení ze dne 6.7.1953, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci

22.7.1953 | Sbírka:  59/1953 Sb. | Částka:  34/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 52/1953 Sb.
59/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1953,
kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Výstavba socialismu v ČSR, která neustálým zvyšováním výroby zabezpečuje trvalý vzestup blahobytu každého pracujícího, je vlastní věcí a přímým zájmem československého pracujícího lidu a jeho dělnické třídy. Československý pracující lid prokázal v těchto dnech, že pochopil význam boje proti absenci a fluktuaci a že dovede sám zajistit, opíraje se o svou Komunistickou stranu, Revoluční odborové hnutí a Československý svaz mládeže, vytvoření uvědomělé pracovní kázně.
Vláda proto zrušuje své nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953; provedou je všichni členové vlády.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Kyselý v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.
Málek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Maurer v. r.
Kopecký v. r.
Nepomucký v. r.
Novotný v. r.
Dr. Neuman v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Plojhar v. r.
Uher v. r.
Pokorný v. r.
Beran v. r.
Poláček v. r.
Barák v. r.
A. Pospíšil v. r.
David v. r.
J. Pospíšil v. r.
Dvořák v. r.
Ing. Púčik v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Rais v. r.
Harus v. r.
Reitmajer v. r.
Dr. Havelka v. r.
Smida v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Sýkora v. r.
Jonáš v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Krajčír v. r.
Šrámek v. r.
Krosnář v. r.
Štoll v. r.