Vyhláška ze dne 31.5.1954 o výkupních a nákupních cenách osiv obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin a travin, a o úplatách za čištění osiv ve mzdě

31.5.1954 | Sbírka:  113/1954 Ú.l. | Částka:  67/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
Aktivní derogace: 356/1953 Ú.l., 285/1953 Ú.l., 255/1953 Ú.l.
Pasivní derogace: 147/1955 Ú.l.