Vyhláška ze dne 7.3.1957 o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957

16.3.1957 | Sbírka:  16/1957 Sb. | Částka:  9/1957ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
16/1957 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 7. března 1957
o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K oslavám J. A. Komenského v roce 1957 se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm a její okraj je vroubkován.
(3) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak republiky Československé, okolo něho nápis "Republika Československá" a rok výroby "1957". Na rubu je portrét J. A. Komenského, v levé polovině do kruhu nápis "J. A. Komenský", v pravé polovině letopočty "1592" a 1670" ve dvou řádcích, pod nimi zkratka jména autora "D" a ve spodní části uprostřed je hodnota mince "10 Kčs".
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ďuriš v. r.