Nařízení ze dne 23.7.1957 o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs

16.8.1957 | Sbírka:  47/1957 Sb. | Částka:  24/1957ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 141/1993 Sb.
47/1957 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. července 1957
o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje mincemi 1 Kčs.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.