Nařízení ze dne 21.3.1958 o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství

31.3.1958 | Sbírka:  10/1958 Sb. | Částka:  3/1958ASPI

Vztahy

Nadřazené: 47/1950 Sb.
Prováděcí: 209/1959 Ú.l., 97/1958 Ú.l.
Aktivní derogace: 1/1954 Sb., 77/1953 Sb.
Pasivní derogace: 2/1969 Sb.
10/1958 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. března 1958 o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství.
Změna: 2/1969 Sb.
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
Ministerstvo místního hospodářství se zrušuje.
§ 2
(1) Působnost ministerstva místního hospodářství ve věcech, které nemusejí být obstarávány ústředně, přechází na výkonné orgány krajských národních výborů.
(2) Působnost ministerstva místního hospodářství v ostatních věcech, které vyžadují ústředního řízení, zejména ve věcech plánování, mezd a cen, finančních a bytových, se přenáší na ústřední orgány, které jsou v těchto věcech obecně příslušné, nebo na jiné orgány, kterým to bude uloženo.
§ 3
Pověřenectvo místního hospodářství se zrušuje. Ustanovení § 2 platí přiměřeně.
§ 4
zrušen
§ 5
Podrobné vymezení úkolů jednotlivých orgánů v souvislosti se zrušením ministerstva a pověřenectva místního hospodářství a v souvislosti s přesuny působnosti podle tohoto nařízení provede vláda.
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958; provedou je všichni členové vlády.
Novotný v.r.
Široký v.r.
Dolanský v.r.            Tesla v.r.
Kopecký v.r.             Uher v.r.
Ing. Jankovcová v.r.         Beran v.r.
Poláček v.r.             Jonáš v.r.
Barák v.r.              Reitmajer v.r.
Ing. Šimůnek v.r.          Dr. Škoda v.r.
Dr. Kyselý v.r.           Ing. Černý v.r.
Plojhar v.r.             Dvořák v.r.
Dr. Šlechta v.r.           Dr. Kahuda v.r.
Bakuľa v.r.             generálplukovník Lomský v.r.
David v.r.              Dr. Neuman v.r.
Ďuriš v.r.              Ouzký v.r.
Krajčír v.r.             Pospíšil v.r.
Krosnář v.r.             Ing. Púčik v.r.
Machačová v.r.            Dr. Vlasák v.r.
Dr. Nejedlý v.r.           Zatloukal v.r.