Nařízení ze dne 26.5.1922 o vydání korunových mincí měny československé

29.5.1922 | Sbírka:  155/1922 Sb. | Částka:  50/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 94/1921 Sb.
Prováděcí: 156/1922 Sb.
155/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 26. května 1922
o vydání korunových mincí měny československé.
§ 1.
Podle zákona ze dne 1. března 1921, čís. 94 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati podle vyhlášky uveřejněné zároveň s čís. 156 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček korunové mince měny československé.
§ 2.
Těchto korunových mincí (§ 1) bude dáno do oběhu celkem nejvíce za 100 milionů Kč.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Černý v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Mičura v. r.