Vyhláška ze dne 20.4.1960 o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953

27.4.1960 | Sbírka:  48/1960 Sb. | Částka:  18/1960ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
48/1960 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. dubna 1960
o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/2 1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Státovky po 1 koruně československé vzoru 1953 přestávají být zákonnými penězi na území Československé republiky uplynutím dne 31. května 1960.
§ 2
Státovky uvedené v § 1 vyměňují od 1. června do 30. září 1960 všechny poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé a od 1. října do 31. prosince 1960 jen pobočky Státní banky československé. Po 31. prosinci 1960 je jakákoliv výměna těchto státovek vyloučena.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
Ministr:
Ďuriš v. r.