Nařízení ze dne 7.8.1922, jímž zvyšuje se míra úroková pro kapitalisování nároků ze smluv služebních a zaopatřovacích a pro úrokování náhrady za převzatý majetek činící pohledávku bývalého vlastníka majetku toho vůči státu (§§ 50 a 59 náhradového zákona) na čtyři ze sta

19.8.1922 | Sbírka:  221/1922 Sb. | Částka:  78/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Pasivní derogace: 168/1931 Sb.
221/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 7. srpna 1922,
jímž zvyšuje se míra úroková pro kapitalisování úroků ze smluv služebních a zaopatřovacích a pro úrokování náhrady za převzatý majetek činící pohledávku bývalého vlastníka majetku toho vůči státu (§§ 50 a 59 náhradového zákona) na čtyři ze sta.
Na základě §§ 50 a 59 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., se nařizuje.
Článek I.
Úroková míra pro kapitalisování nároků ze smluv služebních a zaopatřovacích (§ 50, odst. 1., zákona náhradového) a pro úrokování náhrady za převzatý majetek činící pohledávku bývalého vlastníka majetku toho vůči státu (§ 59, odst. 1., zákona náhradového) zvyšuje se na čtyři ze sta. Zvýšení míry úrokové týká se také úrokování pohledávek vzniklých vlastníkům vůči státu z důvodu převzetí zabraného majetku před působností tohoto nařízení.
Článek II.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.
Provedou je všichni ministři.
Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.,
též za ministra Dra Dolanského.
Černý v. r.
Dr. Mičura v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Srba v. r.,
též za ministry Dra Dérera a Habrmana,
Tučný v. r.,
též za ministra Dra Vrbenského.
Staněk v. r.,
též za ministra Udržala.