Nařízení ze dne 7.8.1922, kterým mění se nápis nařízení vlády republiky Československé ze dne 21.ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový, státem převzatý

19.8.1922 | Sbírka:  222/1922 Sb. | Částka:  78/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 53/1921 Sb.
222/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 7. srpna 1922,
kterým mění se nápis nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový, státem převzatý.
Na základě § 41 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., se nařizuje:
Článek I.
Nápis nařízení vlády ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., zní nyní takto:
"Nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý."
Jinak zůstává nařízení to beze změny.
Článek II.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.
Provedou je všichni ministři.
Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.,
též za ministra Dra Dolanského.
Černý v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Mičura v. r.
Staněk v. r.,
též za ministra Udržala.
Tučný v. r.,
též za ministra Dra Vrbenského.
Srba v. r.,
též za ministry Habrmana a Dra Dérera.