Vyhláška ze dne 15.3.1963 o vydání mincí po 50 haléřích

30.3.1963 | Sbírka:  28/1963 Sb. | Částka:  15/1963ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 109/1993 Sb.
28/1963 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 15. března 1963
o vydání mincí po 50 haléřích
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Dnem 1. dubna 1963 se dávají do oběhu mince po 50 haléřích.
§ 2
(1) Mince po 50 haléřích se razí z tombaku ve složení 90 dílů mědi a 10 dílů zinku. Z 1 kg mincovního kovu se razí 333 mincí. Průměr mince je 21,5 mm, její okraj je vroubkován.
(2) Dovolená úchylka nahoru i dolů je v hrubé váze mince 20/1000 a v obsahu zinku 1 %.
§ 3
Na líci mince je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něho v jednom řádku nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a ve volné mezeře dole je uveden rok výroby. Na rubu mince je označení hodnoty mince velkou číslicí "50", která je zasazena mezi lipové snítky sepnuté dole uprostřed stužkou. Na konci lipových větviček nahoře uprostřed nad číslicí je pěticípá hvězda.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ďuriš v. r.