Vyhláška ze dne 16.10.1968 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Českoslovenaké a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu

25.10.1968 | Sbírka:  138/1968 Sb. | Částka:  39/1968ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
138/1968 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 16. října 1968
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
K 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu se vydávají stříbrné padesátikoruny.
§ 2
(1) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 20 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 37 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem vlnovka - křížek, který je proveden vlisem.
(2) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je v horní polovině státní znak Československé socialistické republiky, vedle něho je letopočet "1948" a vpravo letopočet "1968". V dolní polovině je ve třech vodorovných řádcích nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty " 50 Kčs " je ve dvou řádcích dole. Autory návrhu jsou Imrich SVITAVA a Ján ZORIČÁK, jejichž jména "SVITAVA ZORIČÁK" jsou umístěna v řádku pod názvem "Kčs ".
(3) Na rubu pamětní padesátikoruny je levý profil dívčí hlavy symbolizující Republiku, slavnostně ověnčený snítkami lípy a květy. Při okraji jsou v neuzavřeném kruhu letopočty "1918" a "1968". Návrh je dílem akademického sochaře Jiřího HARCUBY, jehož jméno "HARCUBA" je umístěno dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Náměstek ministra:
Dr. Koudelka v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince