Vyhláška ze dne 28.4.1970 o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou

15.5.1970 | Sbírka:  45/1970 Sb. | Částka:  14/1970ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
45/1970 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 28. dubna 1970
o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V.I.Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 100. výročí narození V.I.Lenina se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.
(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se kosočtverců a bodů.
(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a okolo něj opis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50" je umístěno uprostřed dole a pod ním je název měnové zkratky "Kčs".
(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je pravý profil V.I.Lenina. V pravé části je umístěn opis "V.I.Lenin" a dole jsou v opise letopočty "1870" a "1970" a mezi nimi snítka vavřínu. Návrh pamětní stříbrné padesátikoruny je dílem akademického sochaře Franty Davida, jeho značka "D" je umístěna vlevo dole pod vavřínovou snítkou.
§ 2
(1) K 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou se vydávají stříbrné pamětní pětadvacetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 10 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se vodorovných čárek a ležatých křížků.
(3) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech vodorovných řádcích nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Autory líce jsou akademický sochař Zdeněk Kolářský a akademický malíř Ivan Strnad. Jméno "IVAN STRNAD" je umístěno uprostřed dole.
(4) Na rubu pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je zobrazena v zalomených plochách krajina, v pozadí vlevo náznak hory Říp a vpravo slovenských hor. Nad nimi ve středu je umístěno symbolické slunce svobody, složené z lat šeříku a lípových lístků. Číslice "25", která označuje hodnotu a symbolizuje výročí, je umístěna uprostřed dole. Autorem rubové strany je akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho jméno "KOLÁŘSKÝ" je umístěno vodorovně ve spodní zalomené ploše krajiny.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Rohlíček CSc. v.r.
Příl. 1
Vyobrazení mincí