Zákon ze dne 8.7.1971 o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy

8.7.1971 | Sbírka:  58/1971 Sb. | Částka:  18/1971ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 60/1988 Sb.
58/1971 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. července 1971
o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy je ministerstvo vnitra.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Erban v. r.
Korčák v. r.