Vyhláška ze dne 24.8.1972 o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs

11.9.1972 | Sbírka:  62/1972 Sb. | Částka:  19/1972ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/1993 Sb., 108/1993 Sb.
62/1972 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 24. srpna 1972
o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs
Změna: 108/1993 Sb.
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Dnem 1. října 1972 se vydávají do oběhu mince po 20 haléřích (dále jen "dvacetihaléře") a 2 Kčs (dále jen "dvoukoruny"). Platnost mincí po 20 haléřích se ukončuje dnem 31. července 1993.
§ 2
(1) Dvacetihaléře se razí z mosazi ve složení 79 dílů mědi, 20 dílů zinku a 1 dílu niklu. Hrubá váha mince je 2,6 g. Průměr mince je 19,5 mm, její hrana je vroubkovaná.
(2) Při ražbě dvacetihaléřů je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000, v obsahu zinku a niklu 10/1000.
(3) Na líci dvacetihaléře je státní znak Československé socialistické republiky a v opise do kruhu zleva nápis "Československá socialistická republika". Rok výroby je uveden pod státním znakem dole.
(4) Na rubu dvacetihaléře je označení hodnoty velkým číslem "20" a písmenem "h" pod ním. Uprostřed nahoře je umístěna pěticípá hvězda. Značka autora mince akademického sochaře profesora Františka Davida "D" je umístěna vlevo na základně čísla "20".
§ 3
(1) Dvoukoruny se razí z mědiniklu ve složení 80 dílů mědi a 20 dílů niklu. Hrubá váha mince je 6 g. Průměr mince je 24 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem ze střídajících se ležatých křížků a oválných čárek.
(2) Při ražbě dvoukoruny je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.
(3) Na líci dvoukoruny je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něho je v opise zleva do kruhu nápis "Československá socialistická republika". Pod státním znakem je umístěna stylizovaná lipová ratolest a pod ní rok výroby.
(4) Na rubu dvoukoruny je v pravé části označení hodnoty velkou číslicí "2" a zkratka měnové jednotky "Kčs". V levé části jsou umístěny srp, kladivo a pěticípá hvězda, které obklopuje ve stylizovaných oslavných stuhách náznak lipového listu. Značka autora mince akademického sochaře Josefa Nálepy "JN" je umístěna vlevo dole pod symboly srpu a kladiva.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Doc. Ing. Rohlíček, CSc., v. r.
Příl.1
Vyobrazení mincí