Vyhláška ze dne 30.1.1973 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu

7.2.1973 | Sbírka:  3/1973 Sb. | Částka:  2/1973ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
3/1973 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 30. ledna 1973
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, vyhlašuje:
§ 1
(1) K 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu se vydávají stříbrné padesátikoruny.
(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, na hraně je plastický nápis "25. VÝROČÍ VÍTĚZNÉHO ÚNORA", který je ukončen pěticípou hvězdičkou.
(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, pod ním ve třech řádcích nápis
             "ČESKOSLOVENSKÁ
             SOCIALISTICKÁ
              REPUBLIKA".
Uprostřed dole je oslavná snítka vavřínu. Autorem návrhu je akademický sochař profesor František David, jehož značka "D" je umístěna pod snítkou vavřínu.
(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je v popředí postava dělníka-milicionáře, symbolizující rozhodné vystoupení dělnické třídy v únorových dnech roku 1948. Za dominující postavou je velká pěticípá hvězda s letopočty "1948" a "1973", srp, kladivo, obrys ozubeného kola a továrny. V horní levé části plochy je umístěno označení hodnoty mince číslem "50". Autorem návrhu rubové strany je akademický sochař Ivan Lipták, jehož značka "L" je umístěna dole pod postavou dělníka.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Doc. Ing. Rohlíček, CSc., v.r.