Výnos ze dne 29.12.1973 o zřízení státní přírodní rezervace "Nad Dolským mlýnem"

8.5.1974 | Sbírka:  16 435/73 | Částka:  7/1974ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1956 Sb.
Pasivní derogace: 288/2019 Sb.
16 435/73
Výnos
o zřízení státní přírodní rezervace "Nad Dolským mlýnem", kat. území Růžová, osada Kamenická stráň, okres Děčín, kraj Severočeský
Výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 435/73 byla zřízena státní přírodní rezervace "Nad Dolským mlýnem" podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a to k ochraně rašeliniště s rojovníkem bahenním na artézském prameni v pískovcích.
Státní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Děčín, v katastrálním území Růžová, osada Kamenická stráň, na parcele č. 21 (část), v obvodu lesního závodu Děčín, polesí Růžová, lesní odd. 401 a3, o celkové výměře 1,27 ha. Vymezení je provedeno podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1963 až 1972.
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace, podmínky k její ochraně, jakož i mapy jsou uloženy u Okresního národního výboru v Děčíně, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí n. Labem a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.