Výnos ze dne 1.2.1975 o pověření organizací funkcí gestorů a spolugestorů při vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků

18.6.1975 | Sbírka:  13 662/1975 | Částka:  16/1975ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.