Výnos ze dne 17.12.1975 o odborné způsobilosti členů posádek vnitrozemských plavidel

29.12.1975 | Sbírka:  26 357/75 | Částka:  39/1975ASPI

Vztahy

Nadřazené: 26/1964 Sb.
Pasivní derogace: 114/1995 Sb.