Výnos ze dne 1.6.1976 o zřízení státní přírodní rezervace "Jelení skok"

1.6.1976 | Sbírka:  7034/76 | Částka:  21/1976ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1956 Sb.
Pasivní derogace: 395/1992 Sb.
7034/76
VÝNOS
ministerstva kultury ČSR
o zřízení státní přírodní rezervace "Jelení skok", kat. území Vranov, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský
Výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 byla zřízena státní přírodní rezervace "Jelení skok" podle § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a to k ochraně přirozených bukových a dubobukových porostů na brněnské vyvřelině.
Státní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Brno-venkov, v kat. území Vranov, na parcelách č. 365/1 (část), 365/29 (část), 366/1, 366/2, v obvodu Školního lesního závodu VŠZ Brno ve Křtinách, v polesí Vranov, v les. odd. 11 a, 12 a1, a3, a4, a5, 13 a1, 23 a1, a2, 24 a1, a2, a3, 25 a1, a2, a3, 26 a1, a2, a3, 27 a1, a2, 28 a3, 29 b, 31 a2, a3, včetně bezlesí č. 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, o celkové výměře 96,57 ha. Vymezení bylo provedeno podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1963 - 1972.
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace, podmínky k její ochraně, jakož i mapy, jsou uloženy u ONV Brno-venkov, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.