Vyhláška ze dne 27.12.1976 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára

28.12.1976 | Sbírka:  164/1976 Sb. | Částka:  33/1976ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
164/1976 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 27. prosince 1976
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 125. výročí úmrtí básníka Jána Kollára se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.
(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha (hmotnost) padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze (hmotnosti) 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, hrana je vroubkovaná.
(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva v neuzavřeném kruhu název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50 Kčs" je umístěno ve dvou řádcích uprostřed pod státním znakem. Vlevo i vpravo od označení hodnoty je umístěn stylizovaný lipový lístek.
(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je portrét Jána Kollára. Jeho jméno "JÁN KOLLÁR" a letopočty "1852-1977" jsou umístěny ve dvou řádcích pod portrétem. Autorem návrhu na pamětní stříbrnou padesátikorunu je akademický sochař Andrej Peter, jehož značka "A. P." je umístěna pod letopočty uprostřed.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince