Výnos ze dne 22.3.1977 o zdaňování mezd vyplácených subjekty se sídlem v cizině za práci vykonávanou v ČSSR osobám, které se zde zdržují pouze dočasně

10.5.1977 | Sbírka:  VI/1-2017/77 | Částka:  9/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.