Výnos ze dne 30.6.1977, kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených organizacemi zahraničního obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava

10.8.1977 | Sbírka:  19/1977 | Částka:  16/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.