Výnos ze dne 23.10.1978 o zavedení mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize

29.12.1978 | Sbírka:  LP/1-210-19.9.1978 | Částka:  34/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 20/1966 Sb.
Pasivní derogace: OP04/93