Výnos ze dne 8.3.1979, kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených organizacemi zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport

21.8.1979 | Sbírka:  8/1979 (18/1979) | Částka:  18/1979ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.