Výnos ze dne 8.3.1979 o doplnění jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství

24.9.1979 | Sbírka:  876/79-032-331 | Částka:  22/1979ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Aktivní derogace: 113/1972 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.