Výnos ze dne 21.3.1980, kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast odbyt a zásobování

30.7.1980 | Sbírka:  795/80-033-049 | Částka:  23/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.