Výnos ze dne 7.12.1979, kterou se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční automobilová doprava

30.7.1980 | Sbírka:  3704/79-03 | Částka:  23/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.