Vyhláška ze dne 18.8.1980 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala

26.9.1980 | Sbírka:  128/1980 Sb. | Částka:  31/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
128/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 18. srpna 1980
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí narození významného politického činitele Bohumíra Šmerala se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve dvou řádcích je označení nominální hodnoty "100 Kčs". V opise do kruhu zleva je název státu, "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Bohumíra Šmerala, jeho jméno "BOHUMÍR ŠMERAL" je umístěno v opise vlevo od portrétu. V pravé dolní části mince jsou v řádku umístěny letopočty "1880-1980". Autorem návrhu pamětní stříbrné stokoruny je akademický sochař Jiří Harcuba, jehož značka "H" je umístěna pod letopočtem "1980".
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. října 1980.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince