Vyhláška ze dne 4.3.1981 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru

16.4.1981 | Sbírka:  38/1981 Sb. | Částka:  8/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
38/1981 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 4. března 1981
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním v jednom řádku označení hodnoty "100 Kčs". V opise do kruhu zleva je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
(2) Na rubu u pamětní stříbrné stokoruny je hlava kosmonauta v přilbě, vlevo od ní je stylizované naznačení rakety a její oběžné dráhy. V opise dolní poloviny rubové strany pamětní stříbrné stokoruny je text "ČLOVĚK V KOSMU" a letopočty "1961 - 1981". Autorem návrhu na minci je akademický sochař Jiří Věneček, jehož značka "V" je umístěna uprostřed pod kosmonautovou přilbou.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. dubna 1981.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince