Výnos ze dne 28.8.1980, kterým se stanoví výrobky v oboru 583 - kámen přírodní a štěrkopísky, podléhající výkonu resortního zkušebnictví

30.6.1981 | Sbírka:  8/1980 (14/1981) | Částka:  14/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.