Pokyny ze dne 27.5.1981 pro postup při podávání návrhů na resortní statistické zjišťování a pro vytváření dílčích systémů statistických zjišťování

31.7.1981 | Sbírka:  1454/81-03 | Částka:  17/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.