Výnos ze dne 29.9.1981, kterým se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního obchodu Artia a a.s. Slovart

15.1.1982 | Sbírka:  21/1981 | Částka:  1/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.