Výnos ze dne 26.8.1981, kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro silniční automobilovou dopravu při automatizovaném zpracování informací

26.2.1982 | Sbírka:  2261/81-03 | Částka:  3/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.