Pokyny ze dne 23.6.1981 pro účtování oprav nesprávností zjištěných v účetnictví hospodářských organizací a organizací, které účtují podle účetní osnovy pro hospodářské organizace

29.4.1982 | Sbírka:  XV/1-10 964/1981 | Částka:  8/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb., V/1-20 101/1992