Vládní nařízení ze dne 13.3.1924 o vydání dvouhaléřů měny československé

17.3.1924 | Sbírka:  55/1924 Sb. | Částka:  31/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 195/1922 Sb.
Prováděcí: 56/1924 Sb.
Pasivní derogace: 154/1928 Sb.
55/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 13. března 1924
o vydání dvouhaléřů měny československé.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 22. června 1922, č. 195 Sb. z. a n., o ražbě dalších drobných mincí:
§ 1.
Bankovní úřad ministerstva financí počne v příštích dnech vydávati podle vyhlášky, uveřejněné zároveň s čís. 56 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček dvouhaléře měny československé.
§ 2.
Těchto dvouhaléřů (§ 1) bude dáno do oběhu celkem nejvíce za 2 miliony Kč.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí ve shodě s ministrem spravedlnosti.
Švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Franke v. r.
Bechyně v. r.
Novák v. r.
Bečka v. r.
Habrman v. r.
Dr. Kállay v. r.
Stříbrný v. r.