Vyhláška ze dne 30.8.1982 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe

6.10.1982 | Sbírka:  113/1982 Sb. | Částka:  22/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
113/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 30. srpna 1982
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí úmrtí Karla Marxe se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky. Pod státním znakem je ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a uprostřed dole při okraji mince lipový list. Uprostřed po stranách státního znaku je umístěno označení hodnoty; vpravo číslo "100", vlevo zkratka "Kčs".
(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Karla Marxe v čelném pohledu. V opise vpravo nahoře je jeho jméno "KAREL MARX", vlevo dole letopočty "1883-1983".
(3) Autorem návrhu pamětní stříbrné stokoruny je akademický sochař Ladislav Kozák, jehož značka "LK" je umístěna na rubu dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. ledna 1983.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince