Směrnice ze dne 9.3.1982 k účetní osnově pro rozpočtové organizace

16.12.1982 | Sbírka:  XV/2-4066/1982 | Částka:  35/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb., VII/2-22 873/1985