Vládní nařízení ze dne 25.4.1924, kterým se zvyšuje počet členů státní elektrárenské rady

29.4.1924 | Sbírka:  83/1924 Sb. | Částka:  45/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 438/1919 Sb.
Aktivní derogace: 26/1920 Sb.
Pasivní derogace: 79/1957 Sb.
83/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 25. dubna 1924,
kterým se zvyšuje počet členů státní elektrárenské rady.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §u 31 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace:
Čl. I.
§ 2, odstavec 2., vládního nařízení ze dne 2. ledna 1920, č. 26 Sb. z. a n., o zřízení státní elektrárenské rady, mění se takto:
Úhrnný počet členů státní elektrárenské rady nemá býti větší než 55.
Čl. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr veřejných prací.
Švehla v. r.
Srba v. r.
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Udržal v. r.