Vyhláška ze dne 1.12.1982 o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chaloupky

17.1.1983 | Sbírka:  6/1983 Sb. | Částka:  1/1983ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
6/1983 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 1. prosince 1982
o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí úmrtí Samo Chalupky se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním v pěti řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Samo Chalupky v čelném pohledu. Jeho jméno "Samo Chalupka" je ve dvou řádcích vpravo, letopočty "1883 1983" ve dvou řádcích vlevo.
(3) Autorem návrhu pamětní stříbrné stokoruny je Štefan Novotný, jehož značka "N" je umístěna na rubu pod portrétem.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. května 1983.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince