Výnos ze dne 20.12.1983, kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu

16.3.1984 | Sbírka:  19 (4/1984) | Částka:  4/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 33/1977
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.