Výnos ze dne 2.11.1983, kterým se vyhlašují jednotné vzory "Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích", "Zjišťovací protokol o provedených - dodávkách strojů a zařízení (vč. montážních prací) - montážních prací" a "Soupis vykonaných prací a dodávek"

4.4.1984 | Sbírka:  2407/83 | Částka:  5/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.