Vyhláška ze dne 21.5.1984 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jana Nerudy

12.6.1984 | Sbírka:  52/1984 Sb. | Částka:  10/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
52/1984 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 21. května 1984
o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. výročí narození Jana Nerudy
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 150. výročí narození Jana Nerudy se vydávají stříbrné pamětní stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky a pod ním v řádku je označení hodnoty "100 Kčs". V opise zprava v uzavřeném vnějším a neuzavřeném vnitřním kruhu zleva je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
(2) Na rubu stokoruny je uprostřed portrét Jana Nerudy, vlevo dům "U dvou slunců" v Nerudově ulici na Malé Straně, a pod ním letopočty "1834" a "1984". Vpravo pod portrétem je v neuzavřeném opise jméno "JAN NERUDA".
(3) Autorem návrhu stokoruny je zasloužilý umělec Zdeněk Kolářský, iniciály jeho jména "ZK" jsou vedle portrétu vpravo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince