Vyhláška ze dne 21.3.1985 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla

15.4.1985 | Sbírka:  31/1985 Sb. | Částka:  7/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
31/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 21. března 1985
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 250. výročí úmrtí malíře Petra Brandla se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru a dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném oválu název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je uprostřed portrét Petra Brandla a v neuzavřeném oválu mezi dvěma barokními ozdobami vlevo jméno "PETR BRANDL", vpravo mezi třemi obdobnými ozdobami jsou letopočty "1735" a "1985".
(3) Autorem návrhu stokoruny je akademický sochař Vladimír Oppl, iniciály jeho jména "V.O" jsou umístěny vedle portrétu vlevo dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. května 1985.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince