Směrnice ze dne 15.3.1985 o způsobu zápisu osobního vlastnictví k bytu, spoluvlastnictví společných částí domu, spoluvlastnictví pozemku nebo práva společného osobního užívání pozemku do evidence nemovitostí

15.5.1985 | Sbírka:  1300/1985-21 | Částka:  10/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 52/1966 Sb.
Pasivní derogace: 344/1992 Sb.