Výnos ze dne 8.8.1985 o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výkonů

13.12.1985 | Sbírka:  1754/85 | Částka:  33/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Aktivní derogace: 1984/81-03
Pasivní derogace: 89/1995 Sb., OP16/93