Výnos ze dne 22.11.1985 o vydání Pověření k výkonu státního odborného dozoru nad vnitrozemskou plavbou

13.12.1985 | Sbírka:  19 486/1985-25 | Částka:  33/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 26/1964 Sb.
Pasivní derogace: 114/1995 Sb.