Směrnice ze dne 11.6.1985 k státním statistickým výkazům za úsek zemědělské meliorace a zúrodnění půdy "8/4 Zem Mel"

27.1.1986 | Sbírka:  Vk 2/86 | Částka:  1/1986ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.